Ústav teorie informace a automatizace

Vedení ústavu

Vedení Ústavu

Ředitelka ústavu:
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Zástupce ředitele pro výzkum:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Zástupce ředitele pro provoz:
RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Sekretariát:
Jarmila Zoltánová

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

Rada pracoviště

Předseda: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Místopředseda: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

Členové:
Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Ing. František Matúš, CSc.
Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Mgr. Dr. Jan Komenda
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Tajemník: Jarmila Zoltánová

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

Dozorčí rada

Předseda:
RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Místopředseda:
Mgr. Pavel Boček

Členové:
Ing. Petr Cintula, PhD.
Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc
Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Tajemník:
Iva Marešová

tel: +420 266 052 466

 

Atestační komise

Předseda:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Místopředseda:
Členové:

Interní:

Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Dr. Jan M. Swart
Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Ing. Jiří Grim, CSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

Externí:

RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc.
Doc. Dr. Ing. Radim Šára
Prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD.

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

Volení zástupci ÚTIA v Akademickém sněmu:

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Ing. Petr Tichavský, CSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

 

Shromáždění výzkumných pracovníků (SVP)

SVP je tvořeno všemi zaměstnanci UTIA bez ohledu na velikost úvazku, kteří jsou zařazeni ve stupních "postdoktorand", "vědecký asistent", "vědecký pracovník" a "vedoucí vědecký pracovník".

 

Emeritní pracovníci

Ing. Jindřich Bůcha, CSc. - diplom
Ing. Josef Böhm, CSc. - diplom
Ing. Jan Ježek, CSc. - diplom
Ing. Petr Nedoma, CSc. - diplom
RNDr. Jiří Michálek, CSc. - diplom
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - diplom
Ing. Zdeněk Vostrý, DrSc. - diplom
Ing. Jiří Záworka, DrSc. - diplom

Odpovědnost za obsah: DRada Rada VU
Poslední změny: 15.09.2017
Ustav teorie informace a automatizace