Ústav teorie informace a automatizace

Výroční zprávy podle zákona o v.v.i.

Ustav teorie informace a automatizace