Ústav teorie informace a automatizace

Oddělení rozpoznávání obrazu

logo PRD Vedoucí oddělení:
Michal Haindl

Zástupce vedoucího oddělení:
Jiří Grim

Sekretářka:
Jana Krejčová

telefon: +420 266 052 505
www: http://ro.utia.cas.cz/
lidé: lidé, doktorandi
Seznam publikací, přednášek, projektů

Oddělení Rozpoznávání obrazů se zaměřuje na statistické rozpoznávání s důrazem na rozpoznávání založené na vícerozměrných statistických modelech, aplikace konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Oddělení aplikuje tyto teorie především v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů. Ve všech těchto oblastech dosáhli členové skupiny mezinárodního věhlasu představovaného vědeckými oceněními a členstvím v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

 

Poslední události:Pavel Vacha - cena CSKI
Česká společností pro kybernetiku informatiku udělila cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2011

RNDr. Pavelu Váchovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.9

Cenu Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu za rok 2011 dostal kolektiv autorů ÚTIA . Tým vedený prof. Ing. Michalem Haindlem, DrSc. ve složení Ing. J. Filip, Ph.D, Ing. J. Grim, CSc., RNDr. Vojtech Havlicek, Ph.D a Ing. M. Hatka byl oceněn za vědecký výsledek Matematické modelování vizuálních vlastností povrchů materiálů.

9
Jiří Filip
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2010

Ing. Jiřímu Filipovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.9
Odpovědnost za obsah: RO
Poslední změny: 11.06.2010
Ustav teorie informace a automatizace