Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení rozpoznávání obrazu

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052505
Publications ÚTIA: 
list

logo PRD Oddělení Rozpoznávání obrazů se zaměřuje na statistické rozpoznávání s důrazem na rozpoznávání založené na vícerozměrných statistických modelech, aplikace konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Oddělení aplikuje tyto teorie především v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů. Ve všech těchto oblastech dosáhli členové skupiny mezinárodního věhlasu představovaného vědeckými oceněními a členstvím v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

admin: 04.05.2018 - 08:11

Detaily

Cenu Antonína Svobody získal Pavel Vácha , 22.06.2012
Česká společností pro kybernetiku informatiku udělila cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2011 RNDr. Pavelu Váchovi, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace.
Prémii Otto Wichterleho 2010 získal Jiří Filip , 09.06.2010
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2010 Ing. Jiřímu Filipovi, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace.
Konkurz na vývoj a konstrukci jednoúčelového měřicího zařízení , 05.03.2010
Konkurz na vývoj a konstrukci jednoúčelového měřicího zařízení Konkurz bude uzavřen 5.3. 2010 ve 24 hodin. Měřící zařízení založené na dvou sklopných ramenech v úhlech -90 až 90 stupňů. Jedno rameno navíc rotuje okolo svislé osy v rozmezí -90 až 90 stupňů. Součástí je také otočný stolek otočný v rozmezí -180 až 180 stupňů. Podrobnosti zadání naleznete zde.
Featured article in November issue of IEEE TPAMI , 22.09.2009
The IEEE TPAMI selected the article: Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, Oct. 2009 as a featured article of the November issue.
IAPR Fellow Award 2004 to Michal Haindl , 31.12.2003
President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Rangachar Kasturi presents at Cambridge to Dr. Michal Haindl the IAPR Fellow award for contributions to the theory and practice of model-based pattern recognition. The IAPR Fellow award is conferred on persons to acknowledge their distinguished contributions to the field of pattern recognition and to IAPR activities.
IAPR Fellow Award 2000 to Pavel Pudil , 31.12.1999
President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Horst Bunke presented to prof. Pavel Pudil the IAPR Fellow award for contributions to statistical pattern recognition. The IAPR Fellow award is conferred on persons to acknowledge their distinguished contributions to the field of pattern recognition and to IAPR activities.
7th International Workshop on Multiple Clasifier Systems , 22.05.2007
MCS 2007 is the seventh workshop in a well-established series of meetings providing an international forum for the discussion of issues in multiple classifier system design. The aim of the workshop is to bring together researchers from diverse communities dealing with this topic, including neural network, pattern recognition, machine learning and statistics. MCS 2007 will focus in particular on the application of...
Mgr. Petr Dostál Ph.D.
Ing. Jiří Filip Ph.D.
Ing. Jiří Grim CSc.
Prof. Ing. Michal Haindl DrSc.
Ing. Martin Hatka Ph.D.
Ing. Michal Havlíček
RNDr. Vojtěch Havlíček Ph.D.
Ing. Martina Kolafová
Jana Krejčová
Ing. Mikuláš Krupička Ph.D.
Mgr. Miloš Kudělka
Mgr. Stanislav Mikeš Ph.D.
Bc. Marek Munzar
Prof. Ing. Pavel Pudil DrSc.
Mgr. Václav Remeš Ph.D.
Ing. Radek Richtr
RNDr. Petr Somol Ph.D.
RNDr. Pavel Vácha Ph.D.
Ing. Radomír Vávra Ph.D.
RNDr. Pavel Žid Ph.D.
2017 - 2019
Vzhled povrchu je jeden z nejdůležitějších aspektů komerčních produktů v oblastech od spotřební elektroniky, interiérů a exteriérů vozidel až po kosmetiku. Výrobci využívají atraktivních visuálních efektů pro zvýraznění funkčních vlastnosti jejich produktů. Tyto efekty jsou dosaženy buď úpravou mikrogeometrie povrchu nebo aplikací povrchových vrstev.
2014 - 2016
Měření přesného vzhledu materialů v závislosti na směrech osvětlení a pohledu jsou klíčové pro mnoho aplikací od virtuálního návrhu interiérů, bezpečnostních visuálních simulací až po digitalizaci kulturního dědictví. Měření takových dat je však díky jejich vysoké dimenzionalitě velmi náročné na čas i technické vybavení, což výrazně omezuje jejich praktické využití.
2011 - 2013
Naše okolí představuje značné množství materiálů s rozličnými povrchovými texturami. Vnímaní těchto textur je základem pro naše běžné hodnocení vlastností odpovídajících materialů. Naše hodnocení je založeno na naších minulých zkušenostech s rozpoznáváním a používáním těchto materiálů.
Ing. Kamil Červenka
Ing. Michal Havlíček
Mgr. Miloš Kudělka
Mgr. Antonín Malík Ph.D.
Bc. Marek Munzar
Ing. Radek Richtr
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informačních technologií ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
7th International Workshop on Multiple Clasifier Systems , 22.05.2007
MCS 2007 is the seventh workshop in a well-established series of meetings providing an international forum for the discussion of issues in multiple classifier system design. The aim of the workshop is to bring together researchers from...