Ústav teorie informace a automatizace

RNDr. Pavel Vácha, Ph.D.

Pavel Vácha
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Rozpoznávání obrazu (RO)
Odborné zájmy: Prohledávání obrazových databází, texturní příznaky, invariance vzhledem k osvětlení a rotaci
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2365
Místnost: 471
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti:

Vyzkoušej demonstrace, které využívají našich nových texturních příznaků, které jsou invariantní k změně barvy osvětlení, vrženým stínům, rotaci textury; dále jsou robustní k změně směru osvětlení a degradaci Gaussovským šumem.

Více detailů je na mé domovské stránce .
Odpovědnost za obsah: RO
Poslední změny: 27.04.2015
Ustav teorie informace a automatizace