Ústav teorie informace a automatizace

Semináře

Na ÚTIA je několik typů seminářů:

Odpovědnost za obsah: general
Poslední změny: 30.10.2013
Ustav teorie informace a automatizace