Ústav teorie informace a automatizace

Oddělení stochastické informatiky

Vedoucí oddělení:
Jan Seidler

Zástupce vedoucího oddělení:
Pavel Boček

Sekretářka:
Jarmila Maňhalová

telefon: +420 266 052 466
www: http://www.utia.cas.cz/SI_
lidé: lidé, doktorandi
Seznam publikací, přednášek, projektů

Oddělení je zaměřeno na výzkum v následujících oblastech matematiky:

  • Stochastická analýza, s důrazem na nekonečně-rozměrné systémy a systémy interagujících částic
  • Striktně stacionární procesy a ergodická teorie
  • Analýza statistických dat se zaměřením na mnohorozměrnou neparametrickou statistiku a na analýzu přežívání
  • Statistická teorie zpracování signálů, speciálně problematika slepé separace signálů

 

Poslední události:PT_ProfSci.JPG
Ing. Petr Tichavský převzal 24.května 2017 diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedkyně AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
3
S lítostí oznamujeme, že dne 2. srpna 2016 zemřel Martin Janžura, ve věku 61. Jeho výzkum byl soustředěn okolo statistik Gibbsovských náhodných polí. Po mnoho let vykonával v ústavu funkci zástupce ředitele. Od roku 2011 působil jako šéfredaktor časopisu Kybernetika. Jako docent přednášel na Karlově univerzitě a Českém vysokém učení technickém řadu témat z oblasti statistiky a teorie informace. Bude chybět svým kolegům a studentům. Náš ústav v něm ztratil originální a pozoruhodnou osobnost.
3
Prague Stochastics 2014

Joint Workshop on

LIMIT THEOREMS and ALGEBRAIC STATISTICS

August 25-29, 2014
Prague, Czech Republic


3
Odpovědnost za obsah: SI
Poslední změny: 14.04.2015
Ustav teorie informace a automatizace