Přejít k hlavnímu obsahu
top

Prahové jevy pro stochastické systémy

Vedoucí
Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GAP201/12/2613
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
WWW
Abstrakt
Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve
vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru
prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových
jevů ve velkých stochastických systémech. Je řešena řada konkrétních problémů
a hypotéz týkajících se například gradientních modelů a mikroskopického
základu nelineární elasticity, existence entropicky generovaného
dalekodosahového uspořádání, stability v Kuramotově modelu dynamicky vázaných
oscilátorů, přechodu k exponenciálnímu růstu pro kontaktní procesy a
rigorózních odhadů na kritický bod orientované perkolace, existence
nekoexistující fáze v jedno-dimensionálních modelech konkurenčních druhů,
existence invariantních zákonů a kondensace pro zobecněné procesy nulového
dosahu.
Napsal uživatel bocek dne