Ústav teorie informace a automatizace

The collective behaviour of large stochastic systems

Vedoucí projektu: Dr. Jan M. Swart
Oddělení: SI
Podporováno (ID): GA16-15238S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2016 - 2018
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: SI
Poslední změny: 21.03.2017
Ustav teorie informace a automatizace