Přejít k hlavnímu obsahu
top

Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii

Řešitel(é)
Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA14-07234S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
WWW
Abstrakt
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (regresních) kvantilech (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat nové metody ve vhodném výpočtovém prostředí (d) ilustrovat použití nových mnohorozměrných regresních kvantilů v ekonometrii, například pro měření rizika.
Napsal uživatel bocek dne