Přejít k hlavnímu obsahu
top

Tenzorový rozklad v aktivní diagnostice poruch pro stochastické rozlehlé systémy

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA22-11101S
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
WWW
Abstrakt
Projekt se zabývá vývojem algoritmů aktivní diagnostiky poruch pro stochastické rozlehlé systémy diskrétní v čase. Pro dosažení spočitatelnosti algoritmů bude při jejich návrhu v některých jejich komponentách využita tenzorová dekompozice (TD). Bude se jednat o dynamické programování, které odpovídá za aktivní aspekt diagnostiky, o nelineární bayesovské odhadování, které zodpovídá za prvek učení, a o informační fúzi, která slouží ke slučování informací získaných jednotlivými lokálními diagnostickými uzly. Vzhledem k požadavkům jednotlivých komponent na TD, budou navrženy nové algoritmy TD se zaměřením na nezáporné TD, omezenou citlivost TD a funkcionální TD. Kombinace těchto komponent včetně vyvinutých algoritmů TD s decentralizovanou, distribuovanou nebo hierarchickou architekturou, která využívá strukturálních vlastností rozlehlého systému, povede na spočitatelné algoritmy schopné se vypořádat s komplikovaností nelineárních stochastických rozlehlých systémů.
Napsal uživatel manhalova dne