Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení matematické teorie rozhodování

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publikace ÚTIA: 
seznam

Výzkumné aktivity oddělení patří do aplikované matematiky. Výzkum je soustředěn do následujících oblastí:

  • optimalizace
  • nehladká analýza
  • diferenciální rovnice
  • variační problémy
  • Bayesovské sítě
  • struktury podmníněné nezávislosti
  • intervalové pravděpodobnosti

Bývalí členové oddělení.

23.07.2020 - 14:59

Detaily

Mgr. Lukáš Adam Ph.D.
Mgr. Barbora Benešová Ph.D.
RNDr. Martin Branda Ph.D.
Ing. Silvia Carpitella Ph.D.
RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Paolo Gidoni Ph.D.
Berta Grimau Ph.D.
Prof. Radim Jiroušek DrSc.
Prof. RNDr. Michal Kočvara DrSc.
Marie Kolářová
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
PD Dr. Stefan Krömer
Doc. RNDr. Martin Kružík Ph.D.
Mgr. Tomáš Lávička Ph.D.
Carles Noguera Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Outrata DrSc.
Mgr. Petr Pelech Ph.D.
Mgr. Miroslav Pištěk Ph.D.
Ing. Martin Plajner
Ing. Martin Rot
Ing. Issam Salman
RNDr. Milan Studený DrSc.
Doc. Ing. Jan Valdman Dr.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Období: 2019 - 2021
Záměrem projektu je použít metody polyedrální geometrie na řešení matematických problémů s motivací ve statistice a umělé inteligenci. Cíle se týkají několika oblastí: statistického učení grafických modelů struktur podmíněné nezávislosti, teorie pro jejich aplikace, supermodulárních funkcí, schemat pro sdílení tajemství, teorie kooperativních her a intervalových pravděpodobností.
Období: 2019 - 2021
Cílem projektu je dosažení nových výsledků v matematickém modelování jevů nelineární mechaniky ve třech různých směrech. Předně budeme vyšetřovat efektivní zjednodušené modely v materiálových vědách, jejichž popis závisí na referenční i na deformované konfiguraci. Naše výsledky se dotknou oblastí, které jsou v popředí zájmu materiálového výzkumu, například modelování aktivních materiálů.
Období: 2018 - 2020
Projekt je zaměřen na systematické experimentální studium a teoretický popis vzniku a šíření martenzitické fázové transformace prostřednictvím prostorově lokalizovaných nehomogenit ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi.
Období: 2018 - 2020
Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z akciových trhů.
Období: 2018 - 2019
The goal of the project is to establish the research cooperation between the mutually complementary Taiwan and Czech research teams. The research is oriented to the development and verification of a new data mining technique based on probabilistic compositional models, the theory of which was developed by the Czech partner in the last decade.
Období: 2018 - 2020
Stupňované vlastnosti jsou v přirozeném diskurzu a usuzování všudypřítomné. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány tím, že jich různé objekty můžou nabývat v různé intenzitě. Typickým příkladem jsou vágní vlastnosti (např. „vysoký“ nebo „bohatá“), u kterých není ostře vymezená hranice mezi objekty, které tuto vlastnost (ještě) mají a těmi, které (už) ji nemají.
Ing. Martin Plajner
Ing. Martin Rot
Ing. Issam Salman
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Winter school of MTR, 2020 , 11.02.2020
The Winter School of the Department of Decision-Making Theory is a popular meeting of students and researchers from the department and collaborating researchers from several Czech institutions as well as guests from abroad. It takes place...
Mathematics for Mechanics , 29.10.2019
Prague, October 29 - November 1, 2019The purpose of this workshop is to bring together researchers with a common interest in the field of mathematical continuum mechanics. Besides invited presentations, there will be a poster session and...
22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making , 25.09.2019
Czech-Japan Seminars on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty originated by the two meetings that were held in Ishikawa and Čeladná in 1999. These meetings were financially supported by an international collaborative research...
Spring School on Variational Analysis 2019 , 19.05.2019
Following a longstanding tradition, the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, in cooperation with Institutes of Information Theory and Automation and of Mathematics, Czech Academy of Sciences, and Faculty of Social...
6th Workshop on Variational Analysis and Optimization, Mariánská , 28.02.2019
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...
The 9th International Conference on Probabilistic Graphical Models , 11.09.2018
September 11-14, 2018, Prague. The International Conference on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial meeting that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision...
11th Workshop on Uncertainty Processing , 06.06.2018
June 6-9, 2018, Třeboň, Czech RepublicA series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) has been held in the Czech Republic every third year since 1988. Proceedings from several previous workshops can be found on their websites (...
Winter school of MTR, 2018 , 26.02.2018
February 26 - March 4, Mariánská, Czech RepublicThe Winter School of Department of Decision-Making Theory is a popular meeting point of students and researchers from the department and other colaborating researchers from several Czech...
5th Workshop on Variational Analysis and Optimization, Mariánská , 22.02.2018
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...
11th International Conference on Parametric Optimization and Related Topics , 18.09.2017
September 19-22, 2017. Prague In honor of Jiří Outrata's 70th birthday The international conference series “Parametric Optimization and Related Topics” was founded in 1985 and, since then, took place in different places: the...