Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení matematické teorie rozhodování

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publikace ÚTIA: 
seznam

Výzkumné aktivity oddělení patří do aplikované matematiky. Výzkum je soustředěn do následujících oblastí:

  • optimalizace
  • nehladká analýza
  • diferenciální rovnice
  • variační problémy
  • Bayesovské sítě
  • struktury podmníněné nezávislosti
  • intervalové pravděpodobnosti

Bývalí členové oddělení.

17.09.2018 - 16:25

Detaily

28.02.2019
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of...
15.11.2018
The Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences invites applications for a two-year...
16.10.2018
Doc. Ing. Jiří V. Outrata, DrSc. obdržel  Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a...
17.05.2018
On Thursday, May 17, 2018, Ing. František Matúš, CSc., a Member and former Deputy Chair of the Board of the Institute...
Mgr. Lukáš Adam Ph.D.
RNDr. Martin Branda Ph.D.
RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Berta Grimau Ph.D.
Prof. Radim Jiroušek DrSc.
Prof. RNDr. Michal Kočvara DrSc.
Marie Kolářová
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl DrSc.
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
PD Dr. Stefan Krömer
Doc. Ing. Tomáš Kroupa Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Kružík Ph.D.
Mgr. Tomáš Lávička Ph.D.
Carles Noguera Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Outrata DrSc.
Mgr. Miroslav Pištěk Ph.D.
Prof. Ing. Tomáš Roubíček DrSc.
Ing. Issam Salman
RNDr. Milan Studený DrSc.
Ing. Jan Švorc
Ing. Lucie Váchová Ph.D.
Doc. Ing. Jan Valdman Dr.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Období: 2018 - 2020
Stupňované vlastnosti jsou v přirozeném diskurzu a usuzování všudypřítomné. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány tím, že jich různé objekty můžou nabývat v různé intenzitě. Typickým příkladem jsou vágní vlastnosti (např. „vysoký“ nebo „bohatá“), u kterých není ostře vymezená hranice mezi objekty, které tuto vlastnost (ještě) mají a těmi, které (už) ji nemají.
Období: 2018 - 2020
Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z akciových trhů.
Období: 2017 - 2019
Klasická matematická logika, založená na konceptuálně jednoduchém jádru výrokové Booleovy logiky, hraje v moderní informatice zásadní roli. Aplikační potenciál klasické logiky je omezen bivalencí pravdivostních hodnot, která umožňuje modelovat pouze výroky, které jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé. Výrokové logiky škálovaných pojmů (jako je např.
Období: 2017 - 2018
Vícehodnotové výrokové logiky představují důležitou rodinu neklasických logik, jejichž přirozená sémantika používá více než jen dvě klasické pravdivostní hodnoty pravda/nepravda. Studium těchto logik je stimulováno vzájemně prospěšnými vztahy s dalšími matematickými disciplínami, jako jsou univerzální algebra, topologie a teorie modelů, her a kategorií.
Období: 2017 - 2019
Nové rovnovážné modely v ekonomii a mechanice budou popsány zobecněnými diferenciálními rovnicemi (angl. EGEs) a důkladně analyzovány. Jejich hlavním charakteristickým rysem je přítomnost nehladných a mnohoznačných zobrazení. Budeme studovat různé koncepty řešení systémů těchto zobecněných rovnic a jejich relevanci pro uvažované specifické problémy.
Mgr. Tomáš Lávička Ph.D.
Mgr. Petr Pelech
Ing. Martin Plajner
Ing. Issam Salman
Ing. Jan Švorc
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
6th Workshop on Variational Analysis and Optimization, Mariánská , 28.02.2019
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...
The 9th International Conference on Probabilistic Graphical Models , 11.09.2018
September 11-14, 2018, Prague. The International Conference on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial meeting that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision...
11th Workshop on Uncertainty Processing , 06.06.2018
June 6-9, 2018, Třeboň, Czech RepublicA series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) has been held in the Czech Republic every third year since 1988. Proceedings from several previous workshops can be found on their websites (...
Winter school of MTR, 2018 , 26.02.2018
February 26 - March 4, Mariánská, Czech RepublicThe Winter School of Department of Decision-Making Theory is a popular meeting point of students and researchers from the department and other colaborating researchers from several Czech...
5th Workshop on Variational Analysis and Optimization, Mariánská , 22.02.2018
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...
11th International Conference on Parametric Optimization and Related Topics , 18.09.2017
September 19-22, 2017. Prague In honor of Jiří Outrata's 70th birthday The international conference series “Parametric Optimization and Related Topics” was founded in 1985 and, since then, took place in different places: the...
4th Workshop on Variational Analysis and Optimization , 17.02.2017
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...
Winter school of MTR, 2017 , 27.01.2017
January 29 - February 2, Mariánská, Czech RepublicThe Winter School of Department of Decision-Making Theory is a popular meeting point of students and researchers from the department and other colaborating researchers from several Czech...
BELIEF'16 , 21.09.2016
The theory of belief functions, also referred to as evidence theory or Dempster-Shafer theory, is a well established general framework for reasoning with uncertainty, with well understood connections to other frameworks such as probability...
IGAIA IV , 13.06.2016
The fourth conference on Information Geometry and its Applications will be held on June 13-17, 2016, at Liblice Castle in Czech Republic. It is organized by the Institute of Information Theory and Automation of the Czech Academy of...