Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení matematické teorie rozhodování

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publikace ÚTIA: 
seznam

Výzkumné aktivity oddělení patří do aplikované matematiky. Výzkum je soustředěn do následujících oblastí:

  • optimalizace
  • nehladká analýza
  • diferenciální rovnice
  • variační problémy
  • Bayesovské sítě
  • struktury podmníněné nezávislosti
  • intervalové pravděpodobnosti

Bývalí členové oddělení.

23.07.2020 - 14:59

Detaily

05.11.2021
VŘSR is a traditional workshop sequentially organized by colleagues from UTIA, IRAFM Ostrava University, and UI. The...
21.09.2021
The Sixteenth European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty (ECSQARU 2021)...
13.09.2021
The department of Decision-Making Theory organizes a Mini-Symposium dedicated to three exceptional speakers: Silvia...
Mgr. Barbora Benešová Ph.D.
RNDr. Martin Branda Ph.D.
Ing. Silvia Carpitella Ph.D.
RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Prof. László Csirmaz Ph.D.
Paolo Gidoni Ph.D.
Berta Grimau Ph.D.
Prof. Radim Jiroušek DrSc.
Prof. RNDr. Michal Kočvara DrSc.
Marie Kolářová
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
PD Dr. Stefan Krömer
Doc. RNDr. Martin Kružík Ph.D. DSc.
Carles Noguera Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Outrata DrSc.
Mgr. Petr Pelech Ph.D.
Mgr. Miroslav Pištěk Ph.D.
Ing. Martin Plajner Ph.D.
Ing. Martin Rod
Ing. Issam Salman
RNDr. Milan Studený DrSc.
Doc. Ing. Jan Valdman Dr.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Ing. Milan Zajíček Ph.D.
Období: 2021 - 2024
Cílem projektu je kvantitativní analýza dvou nejběžnějších nástrojů kontroly emisí oxidu uhličitého: uhlíkové daně a obchodu s emisemi (tzv. systém Cap and Trade).
Období: 2021 - 2024
We will propose a mathematically lucid setting for the derivation of reduced models from nonlinear continuum thermomechanics. We will justify linearized models in thermoviscoelasticity and viscoplasticity as limits of the nonlinear deformation theory employing variational convergence.
Období: 2021 - 2025
The aim of the project is to develop analytical tools to support the investigation of the locomotion of soft-bodied animals and robots, with a focus on limbless locomotion. Topics such as stabilization to limit cycles, optimal control and multiscale models will be studied.
Období: 2019 - 2021
Záměrem projektu je použít metody polyedrální geometrie na řešení matematických problémů s motivací ve statistice a umělé inteligenci. Cíle se týkají několika oblastí: statistického učení grafických modelů struktur podmíněné nezávislosti, teorie pro jejich aplikace, supermodulárních funkcí, schemat pro sdílení tajemství, teorie kooperativních her a intervalových pravděpodobností.
Období: 2019 - 2021
Cílem projektu je dosažení nových výsledků v matematickém modelování jevů nelineární mechaniky ve třech různých směrech. Předně budeme vyšetřovat efektivní zjednodušené modely v materiálových vědách, jejichž popis závisí na referenční i na deformované konfiguraci. Naše výsledky se dotknou oblastí, které jsou v popředí zájmu materiálového výzkumu, například modelování aktivních materiálů.
Období: 2018 - 2020
Stupňované vlastnosti jsou v přirozeném diskurzu a usuzování všudypřítomné. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány tím, že jich různé objekty můžou nabývat v různé intenzitě. Typickým příkladem jsou vágní vlastnosti (např. „vysoký“ nebo „bohatá“), u kterých není ostře vymezená hranice mezi objekty, které tuto vlastnost (ještě) mají a těmi, které (už) ji nemají.
Ing. Martin Rod
Ing. Issam Salman
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Velké říjnové soft-rokování 2021 , 05.11.2021
VŘSR is a traditional workshop sequentially organized by colleagues from UTIA, IRAFM Ostrava University, and UI. The meeting is focused mainly on the presentation of fresh (inter) results of participating doctoral students and their...
The Sixteenth European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty (ECSQARU 2021) , 21.09.2021
The Sixteenth European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty (ECSQARU 2021) will be organized by our institute on September 21-24, 2021.
Mini-Symposium MTR , 13.09.2021
The department of Decision-Making Theory organizes a Mini-Symposium dedicated to three exceptional speakers: Silvia Carpitella, Tobias Boege, and Michael Mandlmayr. The Mini-Symposium is organized in a hybrid form. It is possible to...
Nonlinear Meeting 2021 , 22.03.2021
Online workshop, 22-23 March 2021The Nonlinear Meeting 2021 is the 6th of a series of annual workshops focusing on nonlinear analysis and differential problems. This edition's common thread will cover theoretical topics on reaction-...
Understanding locomotion: Nature-inspired mathematical models , 11.12.2020
Online workshop - 11th December 2020, 15.00-19.30 CETThis online workshop focuses on unraveling locomotion mechanisms of biological systems like swimming, crawling or slithering. The use of mathematical models provides a powerful tool to...
Winter school of MTR, 2020 , 11.02.2020
The Winter School of the Department of Decision-Making Theory is a popular meeting of students and researchers from the department and collaborating researchers from several Czech institutions as well as guests from abroad. It takes place...
Mathematics for Mechanics , 29.10.2019
Prague, October 29 - November 1, 2019The purpose of this workshop is to bring together researchers with a common interest in the field of mathematical continuum mechanics. Besides invited presentations, there will be a poster session and...
22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making , 25.09.2019
Czech-Japan Seminars on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty originated by the two meetings that were held in Ishikawa and Čeladná in 1999. These meetings were financially supported by an international collaborative research...
Spring School on Variational Analysis 2019 , 19.05.2019
Following a longstanding tradition, the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, in cooperation with Institutes of Information Theory and Automation and of Mathematics, Czech Academy of Sciences, and Faculty of Social...
6th Workshop on Variational Analysis and Optimization, Mariánská , 28.02.2019
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...