Ústav teorie informace a automatizace

Advanced mathematical methods for dissipative evolutionary systems

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA17-04301S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2017 - 2019
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Nové rovnovážné modely v ekonomii a mechanice budou popsány zobecněnými diferenciálními rovnicemi (angl. EGEs) a důkladně analyzovány. Jejich hlavním charakteristickým rysem je přítomnost nehladných a mnohoznačných zobrazení. Budeme studovat různé koncepty řešení systémů těchto zobecněných rovnic a jejich relevanci pro uvažované specifické problémy. Takto postavené zobecněné rovnice podstatně zobecňují ty Biotovy, které se osvědčily jako model v řadě fyzikálních problémů. Navíc také mohou popisovat evoluční Stackelbergovy nebo Nashovy ekvilibriální modely. Jejich matematická analýza poslouží jako platforma pro odvození numerických metod vedoucích k jejich přímým výpočetním řešením, k optimalizaci návrhových proměnných nebo také k identifikaci parametrů pomocí řešení inverzních úloh. Výsledky budou použity k numerickému řešení modelových úloh.
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 08.01.2018
Ustav teorie informace a automatizace