Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Carles Noguera, Ph.D.

Pozice: 
vedoucí vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052563
Odborné zájmy: 
fuzzy logika, (abstraktní) algebraická logika, logika v umělé inteligenci
Publikace ÚTIA: 

Short bio:
Carles Noguera was born in 1978. He obtained degrees in Mathematics (2001) and Philosophy (2007) in the University of Barcelona. As a doctoral student of the Artificial Intelligence Research Institute, under the supervision of Francesc Esteva and Joan Gispert, he obtained a Ph.D. in Logic (2006), again in the University of Barcelona. Later he was a lecturer at the University of Lleida (2006-2007), a postdoc at the University of Siena (2007-2009), and a contracted researcher at the Artificial Intelligence Research Institute (2009-2012). Since 2013 he is a researcher (since 2018 a senior research fellow) at the Institute of Information Theory and Automation, in Prague.

Research:
Noguera's research is in the field of Logic, understood as the science of correct reasoning. In particular, he aims at understanding reasoning with graded properties, which are ubiquitious in rational action and discourse. Graded properties encompass vagueness and other phenomena. The theoretical side of such investigation pertains mainly to Mathematical Logic, with connections to Philosophy, Linguistics, and Cognitive Science. Moreover, it has a potential for applications to Computer Science and Artificial Intelligence (see the position paper attached below).

He has a publication record in the study of systems of non-classical logic (propositional, modal and first-order formalisms) for the mentioned purposes. In particular, he has done many contributions to the area of mathematical fuzzy logic (algebraic semantics, completeness theorems, expansions of the language, arithmetical complexity, substructural semilinear logics, model theory, paraconsistent aspects, and two-layered modal systems for uncertainty) and has helped systematizing the area as an editor of a handbook series. Moreover, together with Petr Cintula, he has proposed a general approach to logics with implication, in the style of abstract algebraic logic (see the book attached below and the papers referred therein).

Many papers have been written in cooperation with some of the leading experts in the field. See a complete list of publications in the CV file attached below.

This research is (and has been) conducted in the context of several funded research projects, where Noguera is the principal (or co-principal) investigator. These projects may include positions for postdoctoral researchers. Young researchers with a background in Logic (and an education in Mathematics, Philosophy, Computer Science, Linguistics, or Psychology) are encouraged to contact him.


Teaching and supervising:
Noguera is habilitated as full professor (by AQU). He has taught in universities of four countries full undergraduate and graduate courses on Computational Logic, Artificial Intelligence, Mathematical Fuzzy Logic, and Algebraic Logic. Currently, he teaches at the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, the Faculty of Philosophy of Charles University and at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague. He is also active as a supervisor of master and PhD theses. Interested students are invited to contact him.

Other activities:
Noguera has continued to serve the scientific community through several activities, such as serving as area editor for Logic in Fuzzy Sets and Systems (since 2019), editor of the Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing (2014-2020), refereeing papers for many journals and conferences (over 250 different papers so far), refereeing project proposals for funding agencies of several countries, as coordinator of the working groups ManyVal (2014-2018) and MathFuzzLog (2007-2017), as member of the steering committee of LATD, as member of the programme committee of 40 international conferences, and as member of the organizing committee of 13 conferences and workshops. See Publons profile.

PřílohaVelikost
PDF icon Slabe-implikativni-logiky.pdf1.12 MB
PDF icon GradedLORI.pdf258.02 KB
PDF icon CV-Noguera.pdf183.17 KB
08.10.2021 - 09:07

Podrobnosti

Období: 2018 - 2020
Stupňované vlastnosti jsou v přirozeném diskurzu a usuzování všudypřítomné. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány tím, že jich různé objekty můžou nabývat v různé intenzitě. Typickým příkladem jsou vágní vlastnosti (např. „vysoký“ nebo „bohatá“), u kterých není ostře vymezená hranice mezi objekty, které tuto vlastnost (ještě) mají a těmi, které (už) ji nemají.
Období: 2017 - 2019
Klasická matematická logika, založená na konceptuálně jednoduchém jádru výrokové Booleovy logiky, hraje v moderní informatice zásadní roli. Aplikační potenciál klasické logiky je omezen bivalencí pravdivostních hodnot, která umožňuje modelovat pouze výroky, které jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé. Výrokové logiky škálovaných pojmů (jako je např.
Období: 2017 - 2018
Vícehodnotové výrokové logiky představují důležitou rodinu neklasických logik, jejichž přirozená sémantika používá více než jen dvě klasické pravdivostní hodnoty pravda/nepravda. Studium těchto logik je stimulováno vzájemně prospěšnými vztahy s dalšími matematickými disciplínami, jako jsou univerzální algebra, topologie a teorie modelů, her a kategorií.
Období: 2016 - 2019
Substructural logics are formal reasoning systems that refine classical logic by weakening the structural rules in Gentzen sequent calculus. While classical logic generally formalises the notion of truth, substructural logics allow to handle notions such as resources, vagueness, meaning, and language syntax, motivated by studies in computer science, epistemology, economy, and linguistics.
Období: 2015 - 2017
The main aim of the project is to deepen and extend the mathematical foundations for adequate modeling of vague quantifiers as fuzzy quantifiers in the framework of MFL.
Období: 2013 - 2016
Formální systémy (ne)klasických logic jsou zásádní pro mnohé oblasti informatiky. Jsou ceněny pro svou deduktivní povahu, universalitu, přenositelnost a široké možnosti, které plynou z jejich precizních matematických základů. Jednotný přístup založený na teorii abstraktní algebracké logiky hluboce přispívá ke studiu této široké rodiny logických systémů.

Aktuální

Absolventi

Mgr. Tomáš Lávička Ph.D.
Filozofická fakulta UK
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Filozofická fakulta UK