Ústav teorie informace a automatizace

First-order many-valued logics

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): CONICET-16-04
Poskytovatel: Interní podpora projektů mezinárodní spolupráce AVČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2017 - 2018
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Vícehodnotové výrokové logiky představují důležitou rodinu neklasických logik, jejichž přirozená sémantika používá více než jen dvě klasické pravdivostní hodnoty pravda/nepravda. Studium těchto logik je stimulováno vzájemně prospěšnými vztahy s dalšími matematickými disciplínami, jako jsou univerzální algebra, topologie a teorie modelů, her a kategorií. Dosažené výsledky také vedly k řadě zajímavých aplikací i v jiných vědních oblastech, například ve filosofii či v informatice. Pro zvýšení vyjadřovací síly a aplikačního potenciálu těchto logik by bylo dobré přejít ke studiu jejich prvořádových rozšíření. Ačkoliv v této oblasti existuje řada konkrétních výsledků, systematická teorie zatím vytvořena nebyla. Cílem tohoto projektu je využít komplementárních znalostí členů argentinského a českého týmu k zahájení budování této teorie. Konkrétně se chceme zaměřit na studium logik s unárními predikáty a jejich algebraické sémantiky a budování teorie (prvořádových vícehodnotových) modelů.

Další informace:

Bilateral Mobility Research Project between the Czech Academy of Sciences and CONICET. Foreign partner: Department of Mathematics, National University of the South, Bahía Blanca, Argentina.
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 25.07.2017
Ustav teorie informace a automatizace