Přejít k hlavnímu obsahu
top

Neklasické výrokové a predikátové logiky: přístup založený na uspořádání

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA13-14654S
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Formální systémy (ne)klasických logic jsou zásádní pro mnohé oblasti informatiky. Jsou ceněny pro svou deduktivní povahu, universalitu, přenositelnost a široké možnosti, které plynou z jejich precizních matematických základů. Jednotný přístup založený na teorii abstraktní algebracké logiky hluboce přispívá ke studiu této široké rodiny logických systémů. Účelem projektu je vytvořit variantu této teorie založenou na pojmu uspořádané sémantiky a jejím vztahu k spojce implikace. Budeme usilovat o vytvoření silnější, lépe aplikovatelné abstraktní teorie jak pro výrokové tak i pro predikátové logiky. Dále plánujeme demostrovat sílu této teorie na dvou důležitých třídách neklasických logik a to na substrukturálních a fuzzy logikách.
Napsal uživatel kroupa dne