Ústav teorie informace a automatizace

An Order-Based Approach to Non-Classical Propositional and Predicate Logics

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA13-14654S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2013 - 2016
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Formální systémy (ne)klasických logic jsou zásádní pro mnohé oblasti informatiky. Jsou ceněny pro svou deduktivní povahu, universalitu, přenositelnost a široké možnosti, které plynou z jejich precizních matematických základů. Jednotný přístup založený na teorii abstraktní algebracké logiky hluboce přispívá ke studiu této široké rodiny logických systémů. Účelem projektu je vytvořit variantu této teorie založenou na pojmu uspořádané sémantiky a jejím vztahu k spojce implikace. Budeme usilovat o vytvoření silnější, lépe aplikovatelné abstraktní teorie jak pro výrokové tak i pro predikátové logiky. Dále plánujeme demostrovat sílu této teorie na dvou důležitých třídách neklasických logik a to na substrukturálních a fuzzy logikách.
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 21.01.2014
Ustav teorie informace a automatizace