Ústav teorie informace a automatizace

Utilization of Stochastic Optimization and Equilibrium Models in Portfolio Selection and Energy Finance

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): 18-04145S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2018 - 2020
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z akciových trhů. Dále se zaměříme na modelování ceny emisních povolenek a predikování výnosů aukcí na českém trhu emisních povolenek. V neposlední řadě budeme analyzovat strategické chování agentů na deregulovaném trhu s elektřinou. V případě všech těchto výzkumných oblastí budeme zkoumat modely s příbuznou matematickou strukturou, používat moderní nástroje variační analýzy a aplikovat aktuální metody nehladké a stochastické optimalizace za účelem vývoje nových numerických metod. Naším cílem je jak vývoj nových teoretických poznatků, které dosud nebyly reflektovány v odborné literatuře, tak i výzkumných studií založených na realných datech.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 19.02.2018
Ustav teorie informace a automatizace