Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Miroslav Pištěk, Ph.D.

Pozice: 
Postdoktorand
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052472
Odborné zájmy: 
rozhodování za neurčitosti, rozhodování s více účastníky, modelování trhu s elektřinou
Publikace ÚTIA: 
05.10.2015 - 10:48

Podrobnosti

Období: 2017 - 2019
V projektu budeme modelovat individuální rozhodování jedinců, jež je určující pro analýzu mikroekonomických vztahů. Navážeme na dlouhotrvající diskusi tranzitivity preferencí, jednoho ze základních axiomů teorie očekávané utility. Navrhneme teorii rozhodování s netranzitivními preferencemi a prozkoumáme její vztah ke již existujícím teoriím tohoto typu.