Přejít k hlavnímu obsahu
top

Matematické modelování netranzitivních preferencí

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA17-08182S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
V projektu budeme modelovat individuální rozhodování jedinců, jež je určující pro analýzu mikroekonomických vztahů. Navážeme na dlouhotrvající diskusi tranzitivity preferencí, jednoho ze základních axiomů teorie očekávané utility. Navrhneme teorii rozhodování s netranzitivními preferencemi a prozkoumáme její vztah ke již existujícím teoriím tohoto typu. V další části prozkoumáme subjektivně vnímaný pocit životní spokojenosti (well-being), veličinu komplementární k utilitě. Zaměříme se na ekonomické determinanty životní spokojenosti a jejich vzájemné vztahy v soudobé české společnosti. Empirická data vložíme do vhodně navrženého modelu Bayesovské sítě, a z jeho výsledků budeme usuzovat na míru netranzitivity vztahů mezi determinanty životní spokojenosti. V poslední části projektu se zaměříme na zobecnění ekonomických ekvilibrií. V návaznosti na výsledky z první části projektu prozkoumáme Nashova ekvilibria s netranzitivními preferencemi. Dále se budeme též věnovat modelování trhů se sdílenými omezenými zdroji.
Napsal uživatel kratochvil dne