Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Pozice: 
Vedoucí vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
286581419
Telefon: 
266052046
Odborné zájmy: 
pravděpodobnostní modely v umělé inteligenci
Publikace ÚTIA: 
seznam
27.11.2009 - 14:24

Podrobnosti

Období: 2008 - 2011
V posledních desetiletích se psychologie a umělá inteligence vzájemně přiblížily nejenom tím, že se umělá inteligence inspiruje výsledky psychologických výzkumů, ale též používáním stejných nástrojů pro vytváření komplexních modelů.
Období: 2003 - 2007
Projekt řeší problémy aplikací mnohorozměrných pravděpodobnostních modelů ve vybraných technických oborech, především v oblasti rozpoznávání obrazů a modelování obrazové informace. Vzhledem k tomu, že tyto modely v plné obecnosti budou vždy přesahovat možnosti počítačového zpracování, výzkum se zaměří na speciální třídu aproximujících distribucí, kterou nazýváme komponentové modely.

Aktuální

Absolventi

Doc. Ing. Vladislav Bína Ph.D.
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
Ing. Lucie Váchová Ph.D.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Fakulta elektrotechnická ČVUT