Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Lucie Váchová, Ph.D.

Pozice: 
Doktorand

Education

 • 2009, Bc. Faculty of management, University of Econimics, Prague
 • 2011, Ing. Faculty of management, University of Econimics, Prague
 • 2018, Ph.D. Faculty of management, University of Econimics, Prague

Projects

 • od: 2010 Organizace vědecké konference na F6, KSVH K FMJH
 • od: 2010 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu, DEKSH D FMJH
 • od: 2012 Organizace vědecké konference na F6, KSVH K FMJH
 • od: 2011 Hodnocení výsledků regionálního plánování v cestovním ruchu, KMVSH KMPSH K FMJH
 • od: 2012 Aplikace benchmarkingu v cestovním ruchu, KMVSH KMPSH K FMJH
 • od: 2012 Vztah organizační identity a vybraných ukazatelů efektivity organizace, VEH D FMJH
 • od: 2012 Automatizovaná extrakce kontextu z nestrukturovaných textů, DEKSH D FMJH
 • od: 2013 Organizace vědecké konference na F6, KSVH K FMJH
 • od: 2013 Dobré praktiky plánování rozvoje cestovního ruchu, KMPSH K FMJH
 • od: 2013 Modelování závislostí a vztahů v problematice manažerského rozhodování, KMIH K FMJH
 • od: 2014 Využití přístupů k modelování závislostí a vztahů mezi proměnnými pro podporu
 • manažerského rozhodování, KMIH K FMJH
 • od: 2014 Organizace vědecké konference na F6, KSVH K FMJH
 • od: 2014 Letní škola Research Methods for Bussiness Students, DEKSH D FMJH
 • od: 2015 Analýza hospodaření nemocnic ve vybraných státech Evropy, KMPSH K FMJH
 • od: 2015 Organizace vědecké konference na F6, KSVH K FMJH
 • od: 2015 Rozvoj přístupů k podpoře manažerského rozhodování založených na modelování
 • závislostních struktur a vztahů mezi proměnnými, KMIH K FMJH
 • od: 2015 Internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE, KMPSH K FMJH
 • od: 2016 Organizace vědecké konference na F6, KSVH K FMJH
 • od: 2016 Faktory ovlivňující finanční zdraví v nemocničním sektoru z pohledu manažerského
 • rozhodování, KMPSH K FMJH
 • od: 2017 Organizace vědecké konference na FM, KMIH K FMJH
 • od: 2018 Organizace vědecké konference na FM, KMIH K FMJH

Publications

 • 2012 Selection of the Appropriate Partners for Destination Benchmarking, příspěvek v mezin. sb.
 • 2012 Application of causal rules in management, příspěvek v mezin. sb.
 • 2012 How to measure influence of organizational identity on organization effectiveness, příspěvek v mezin. sb.
 • 2012 9th Workshop on Uncertainty Processing, konference
 • 2012 Application of Multi-Criteria Decision-Making Methods in Destination Benchmarking, příspěvek v mezin. sb.
 • 2013 Sborník ze 4. vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE 2013, sborník mezin.
 • 2013 Effective Leadership - Can Soft Skills Contribute to the Effectiveness of an Organization?, příspěvek v mezin. sb.
 • 2013 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty (CJS-2013), konference
 • 2013 4. Vědecká konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE 2013, konference
 • 2013 A Note on Computation of Causal Effect in Economic Models, příspěvek v mezin. sb.
 • 2013 Stakeholder Mapping in Selected Czech Regions, příspěvek v mezin. sb.
 • 2014 Modelling student online behaviour in a virtual learning environment, příspěvek v mezin. sb.
 • 2014 Probabilistic and Causality Tools for Support of Managerial Decisions, článek recenzovaný
 • 2014 Sborník z 5. vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE 2014, sborník mezin.
 • 2014 5. Vědecká konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE 2014, konference
 • 2014 Measuring Causal Effect: Supporting the Business Strategy Design, příspěvek v mezin. sb.
 • 2015 Analysis of models predicting financial distress in hospitals, příspěvek v mezin. sb.
 • 2015 Note on dependence structures in uncertainty theory, příspěvek v mezin. sb.
 • 2015 Thought about Using Causal Models in Managing Hospitals, příspěvek v mezin. sb.
 • 2015 Alterations of the Causal Model to Make the Causal Effect Identifiable, příspěvek v mezin. sb.
 • 2016 VII. Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Researches, konference
 • 2016 Sequential decision process supported by a compositional model, příspěvek v mezin. sb.
 • 2016 On the Causal Effect Identication in semi-Markovian Models, příspěvek v mezin. sb.
 • 2017 Performance of Czech Hospitals: Comparison with Ideal Solution, příspěvek v mezin. sb.
 • 2017 Evaluation of Czech Hospitals Performance Using MCDM Methods, příspěvek v mezin. sb.
 • 2017 Identication of Causal Effect in semi-Markovian Model On Example of Economic Model, příspěvek v mezin. sb.
 • 2017 VIII. Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, konference
 • 2017 Outline of Public Expenditure Perspectives in Treatment of Rare Diseases, příspěvek v mezin. sb.
 • 2018 Factors Influencing TV Advertising Effectiveness: Bayesian Networks Application, příspěvek v mezin. sb.
 • 2018 Mathematical Methods in Economics (MME 2018), konference
 • 2018 Mathematical Methods in Economics (MME 2018), sborník mezin.
 • 2018 9th Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (FMSCICON2018), sborník mezin.
 • 2018 9th Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (FMSCICON2018), konference
10.01.2019 - 16:22