Ústav teorie informace a automatizace

Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GACR 18-03834S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2018 - 2020
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 08.01.2018
Ustav teorie informace a automatizace