Ústav teorie informace a automatizace

Variational Structures in Thermomechanics of Solids

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GF16-34894L
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2016 - 2018
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Přesný popis komplexního termodynamického chování pevných látek vyžaduje použití účinných metod pro řešení svázaných sytémů nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. Tyto systémy popisují vývoj chování materiálu a zahrnují i konstitutivní vztahy. V mnoha případech lze vzniklé matematické úlohy popsat pomocí variačních formulací s použitím uložené energie a disipačních potenciálů. V projektu vytvoříme univerzální přístup k variačním modelům popisujícím evoluci pevných látek v termodynamice kontinua. Zvláště se zaměříme na fázové transformace ve slitinách s tvarovou pamětí a elastoplastických materiálech. Těžiště projektu bude v inovativních metodách modelování, matematické analýzy, ale i v realistických numerických výpočtech. Vyvineme nové, rigorózní a kvalitativně lepší termomechanické modely s aplikacemi v inženýrství, vědě o materiálech a přírodních vědách.
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 08.01.2018
Ustav teorie informace a automatizace