Ústav teorie informace a automatizace

Oddělení zpracování signálů

SP Logo Vedoucí oddělení:
Jiří Kadlec

Zástupce vedoucího oddělení:
Zdeněk Pohl

Sekretářka:
Milada Kadlecová

Kontaktní informace:
telefon: +420 266 052 216
www: http://sp.utia.cz/
lidé: lidé, doktorandi
Seznam publikací, přednášek, projektů


Oddělení se zaměřuje na výzkum, vývoj a implementaci pokročilých algoritmů pro digitální zpracování signálu (DSP), a to především v oblasti zpracování audio a video signálů. Naše znalosti se opírají o zkušenosti s Bayesovským přístupem k adaptivní rekursivní identifikaci lineárních systémů s proměnnými parametry.

Cílovou platformou jsou programovatelná hradlová pole (FPGA). Pro specifikaci, modelování a verifikaci algoritmů používáme Matlab/Simulink. Algoritmy následně implementujeme v FPGA. Takto specializovaná řešení jsou určena zejména pro využití ve vestavěných systémech. Proto též zkoumáme vlastnosti algoritmů dovolující vysoce efektivní zpracování, tedy co nejmenší využití paměti, malé nároky na velikost čipu a nízkou spotřebu energie. Toho se dosahuje pomocí návrhu nových či modifikací existujících DSP algoritmů a využitím architekturních vlastností FPGA obvodů.

Cílem oddělení je také podpora průmyslových partnerů s komplexním řešením implementačních problémů. Klíčovým partnerem je technický vývoj ŠKODA AUTO a.s., kde se podílíme na vývoji elektronických systémů pro testování rozhraní řidič-vozidlo.

V oddělení pokračujeme ve vývoji metod bayesovské statistiky, a to směrem k odhadu směsí distribucí s různým rozdělení komponent. Teorie je využívána v praktických aplikacích (magistrát hl.m. Prahy, nemocnice Motol). Je také vyučována na FD ČVUT v Praze.

Oddělení má bohaté zkušenosti s projekty ve výzkumu a vývoji, které jsou financovány z rámcových programů EU i národními grantovými agenturami. V současné době se oddělení podílí na řešení národních projektů Technologické agentury ČR (ALFA, OMEGA) a mezinárodních projektů, včetně tzv. pilotních linek, programu společných technologických iniciativ ARTEMIS, ENIAC a ECSEL.

Mezi další aktivity oddělení patří i dlouhodobá účast při tvorbě mezinárodních technických standardů.

 

Poslední události:Asistenční systémy pro řidiče

Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku mapujícího znalost a postoje k asistenčním systémům pro řidiče osobních automobilů. https://dotaznik-pro-ridice-tacr.vyplnto.cz/ Výzkum probíhá pod záštitou Technologické agentury ČR ve spolupráci s Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR.

 

7
diplom Raissa Likhonina
Ing. Raissa Likhonina z oddělení ZS obdržela cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT ve studentské kategorii celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2015 za diplomovou práci Numerical simulation of impact with barries. Ocenění byla předávána během slavnostního galavečera v aule ČVUT v Praze v Betlémské kapli 16.6.2016.
19
DDECS2010_award_UTLEON.jpg
Článek "Instruction Set Extensions for Multi-Threading in LEON3" presentovaný na konferenci DDECS 2010, IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, získal ocenění za nejlepší příspěvek v oblasti číslicového návrhu. Cena byla předána během letošního ročníku konference DDECS 2011, pořádaného ve dnech 13.–14.4.2011 v Německu.
19
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace