Ústav teorie informace a automatizace

SILENSE - (Ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated SEnsors

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): 8A17006
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2017 - 2020
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:

Další informace:

Grant Agreement number: 737487
Call: H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 07.09.2017
Ustav teorie informace a automatizace