Ústav teorie informace a automatizace

Productive4.0 - Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): 737459
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2017 - 2020
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:

Další informace:

Grant Agreement number: 737459
Call: H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 21.07.2017
Ustav teorie informace a automatizace