Přejít k hlavnímu obsahu
top

Město pro lidi, ne pro virus.

Zahájení
Ukončení
Agentura
TACR
Identifikační číslo
TL04000282
Zaměření projektu.
aplikační
Oblast výzkumu
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR. V modelování kombinujeme data longitudinálního sociologického výzkumů Život během pandemie (mezilidské kontakty, pracovní, volnočasové činnosti, ekonomické dopady na domácnosti atd.), s demografickými a epidemiologickými daty. Takto odhadujeme zdravotní, sociální a ekonomické dopady různých protiepidemických opatření (karanténa, trasování kontaktů, lokální uzávěry). Plánovaný výstup bude sloužit obcím, samosprávným celkům, firmám či nemocnicím pro porovnání dopadů jednotlivých opatření na život jednotlivců i komunit.
Napsal uživatel dostalova dne