Skip to main content

Zajištění nejistoty na komoditních trzích

Begin
End
Agency
GACR
Identification Code
24-115585
Project Focus
teoretický
Project Type (EU)
other
Publications ÚTIA
Abstract
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik
napříč aktivy. Energetické komodity, jako je ropa a zemní plyn, budou předmětem zvláštního zájmu vzhledem k jejich důležitosti pro světovou ekonomiku. Věříme, že náš projekt přispěje k lepšímu pochopení dynamiky komoditních trhů a poskytne poznatky o efektivních zajišťovacích strategiích.

Submitted by dostalova on