Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech

Lecturer: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Date and time: 19.09.2011 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Cílem přednášky je představit problém řešený v rámci projektu GAČR na dané téma. Nejvíce pozornosti bude věnováno bezsenzorovému řízení, kde je cílem nalézt rychlost a polohu rotoru bez použití senzorů mechanických veličin. Budou představeny stávající metody a jejich slabiny. Dále budou prezentovány předběžné výsledky technik marginalizovaného particle filtru a duálního řízení.

Atachments:

AttachmentSize
gacr_motory.pdf557.66 KB
Institute of Information Theory and Automation