Institute of Information Theory and Automation

ČSKI a DAR seminář: Problém optimálního růstu mikrořasy a jeho analýza na dlouhodobém časovém horizontu

Lecturer: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Date and time: 22.11.2011 - 15:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Seminář bude věnován modelování dynamiky růstu mikrořasy a následnému optimálnímu řízení její produkce. Budou vysvětleny základní pojmy spojené s tímto modelem a jeho vlastnosti, dále bude tento model analyzován, a pomocí metody singulárních perturbací redukován na méně rozměrný model. Pro redukovaný model pak bude odvozeno analytické řešení pomocí principu maxima Pontrjagina a dále budou odvozeny některé zajímavé vlastnosti tohoto řešení. Zejména pak bude porovnáno s hypotézou, převažující v biologické literatuře, která předpokládá,že toto optimální řízení je konstantní v čase. Kromě analytického řešení bude zmíněný problém optimálního řízení zkoumán i numerickými metodami pro neredukovaný model a oba postupy budou porovnány.

Atachments:

AttachmentSize
seminar_celikovsky_221111ff.pdf525.37 KB
Institute of Information Theory and Automation