Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI a DAR seminář: Problém optimálního růstu mikrořasy a jeho analýza na dlouhodobém časovém horizontu

Date: 
2011-11-22 15:00
Room: 
Seminář bude věnován modelování dynamiky růstu mikrořasy a následnému optimálnímu řízení její produkce. Budou vysvětleny základní pojmy spojené s tímto modelem a jeho vlastnosti, dále bude tento model analyzován, a pomocí metody singulárních perturbací redukován na méně rozměrný model. Pro redukovaný model pak bude odvozeno analytické řešení pomocí principu maxima Pontrjagina a dále budou odvozeny některé zajímavé vlastnosti tohoto řešení. Zejména pak bude porovnáno s hypotézou, převažující v biologické literatuře, která předpokládá,že toto optimální řízení je konstantní v čase. Kromě analytického řešení bude zmíněný problém optimálního řízení zkoumán i numerickými metodami pro neredukovaný model a oba postupy budou porovnány.
AttachmentSize
PDF icon seminar_celikovsky_221111ff.pdf525.37 KB
2011-11-28 11:03