Institute of Information Theory and Automation

You are here

Rada

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Rada Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

2018-05-02 13:36
Subscribe to RSS - Rada