Institute of Information Theory and Automation

You are here

Awards

2023-06-21
Prezident republiky Petr Pavel předal ve středu 21. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Profesorem pro obor matematika – matematické modelování a numerická matematika byl jmenován vedoucí oddělení MTR Martin Kružík.
2023-06-08
Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl úspěšně profesorskou přednášku na téma  "Machine learning in electrical machine modeling and design". Blahopřejeme!
2022-11-25
Stážisté Adam Hobza, Ondřej Vašátko a Tadeáš Zíka se umístili na třetím místě ve vědní oblasti o neživé přírodě na závěrečné konferenci projektu Akademie věd ČR pro studenty středních škol Otevřená věda. Tito studenti absolvovali v našem ústavu stáž na téma "Bayesovská síť jako mozek umělé inteligence" pod vedením Jiřího Vomlela.
2022-09-29
The President’s Award of the Czech Science Foundation was given to Filip Šroubek for outstanding achievements in the GA CR project "Solving Inverse Problems for the Analysis of Fast Moving Objects" done in collaboration with prof. Jiří Matas from FEL, ČVUT.
2021-12-05
Prof. Ing. Vladimir Kucera, DrSc., dr. h. c. is an Emeritus Scientist of the Czech Academy of Sciences and served as the Director of the UTIA from 1990-1998. He has been a longtime excelent researcher at the Department of Control Theory, his scientific activities in UTIA range over 50 years. More about the prize on https://www.ciirc.cvut.cz/en/profesor-vladimir-kucera-ziskal-nejvyssi-vedecke-vyznamenani-ceskou-hlavu...
2021-07-12
Milan Anderle was awarded the Best Paper Award 2021 for the outstanding full paper contribution (co-authors Prof. Sergej Čelikovský and Prof. Tomáš Vyhlídal) (Process Control ´21) by Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Information Engineering, Automation, and Mathematics. The award is granted in association with Optimal Control Labs.
2021-06-27
Jitka Kostková, a former Ph.D student of Jan Flusser, was awarded by the Antonín Svoboda Award  2020 for the best Ph.D Thesis in Computer Science. The award is presented by the Czech Society for Cybernetics and Informatics (CSKI).
2021-05-01
ZOI team Adam Novozámský, Aleš Zita, and Barbara Zitová were awarded the Best Paper 2020 in the category Basic Science in Journal of Voice, Elsevier (IF 1.9) -  Visual and Automatic Evaluation of Vocal Fold Mucosal Waves Through Sharpness of Lateral Peaks in High-Speed Videokymographic Images. Congratulations! 
2020-11-26
Ve čtvrtek 26.11. 2020 středoškoláci - stážisté programu Otevřená věda - představili výsledky své práce na konferenci Otevřené vědy a jejich úsilí posoudila odborná porota. V kategorii I. vědní oblast - Neživá příroda se na 1. místě umístil tým vedený Dr. Ing. Janem Schierem z oddělení Zpracování obrazové informace - Marie Šimůnková a Jiří Wolker.
2020-06-27
Jitka Kostkova, a PhD student of Jan Flusser, has won the prestigeous Joseph Fourier Prize in Computer Science for her work on invariants of vector fields. The prize is awarded by the French Embassy and ATOS company. Congratulation!