Skip to main content
top

Stochastické systémy

Faculty
Fakulta dopravní ČVUT
Semester
zimní
Course type
magisterský
Current
Ano
Web

Matematické modelování dynamických systémů se spojitými, diskrétními a kombinovanými veličinami, založené na bayesovském pravděpodobnostním přístupu. Návrh struktury a odhad parametrů těchto modelů a jejich využití pro predikci. Odhad neměřené veličiny popsané stavovým modelem. Řízení dynamických soustav na konečném horizontu pro spojité a diskrétní modely. Ilustrace výsledků na úlohách z dopravní praxe.

Submitted by kadlecova on