Skip to main content
top

Digitální zpracování obrazu

Faculty
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester
letní
Course type
magisterský
Current
Ano
Web

Úvodní kurz z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, segmentaci a geometrickým transformacím. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích, programování je v jazyce Python

Submitted by zitova on