Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Plánováni, návrh a vyhodnocení experimentů

Přednášející: 
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne
Plánování experimentů je disciplína matematické statistiky, která se zabývá sběrem dat v situaci, kdy je získávaná informace zatížena neurčitostí. Součástí experimentu obvykle je intervence (zásah) experimentátora (například metoda ošetření pacienta), přičemž cílem je zjistit efekt této intervence. Dobře navržený experiment umožňuje usuzovat na kauzální působení intervencí.
30.01.2018 - 15:17