Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Persons

RNDr. Ladislav Jirsa Ph.D.
Ing. Miroslav Kárný DrSc.
Ing. Lenka Kuklišová Pavelková Ph.D.
Bc. Pavla Hermína Neuner
Ing. Petr Pecha CSc.
Ing. Marko Ruman
Ing. Tereza Siváková
Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ondřej Tichý Ph.D.
Ing. Petr Zagalak CSc.