Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2020 - 2021
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR. V modelování kombinujeme data longitudinálního sociologického výzkumů Život během pandemie (mezilidské kontakty, pracovní...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
The pre-2008 consensus on what is the most appropriate economic policy melted away. Since then, economists and policymakers have faced new challenges like the zero lower bound, the non-neutrality of financial regulation for the long-term economic performance, and increased uncertainty. This project contributes to the debates about the future economic policies by addressing topics that are beyond...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
The project focuses on analysis of specific aspects of cryptoassets (cryptocurrencies), specifically on three main branches of research. First, we study the cryptoassets pricing mechanisms, mainly with respect to their fundamental factors such as number of users, number of transactions, traded volume, and others. The core models will be constructed utilizing the quantity theory of money and...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
This project focuses on the construction of complex networks of financial markets’ linkages around the world. First, several measures of associations will be considered, describing different aspects of market relationships. Second, suitable subgraphs will be identified, in order to create a suitable network representation capturing main dependencies between markets. Finally, the network...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
The project addresses the disconnection issue of the current financial and economic agent-based research. A complex agent-based economic model with an integrated financial sector will be suggested and a focus will be devoted to its econometric estimation. This interconnection will allow an overall study of the economic system under realistic assumptions about the behavior of economic agents. The...
Odděl.: E Období: 2019 - 2023
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data. Velké množství informací dostupné v každém okamžiku vyvolává potřebu změnit tyto klasické modely tak, aby umožňovaly...
Odděl.: E Období: 2019 - 2021
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty Abstrakt Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální. Jako nástroj zkoumání bude sloužit model trhu, jehož účastníky jsou poskytovatelé likvidity (tvůrci trhu), příjemci likvidity (institucionální/koncoví investoři) a...
Odděl.: E Období: 2018 - 2020
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure. In applications very often the actual probability measure is a little pertubed, has to be replaced by empirical...
Odděl.: E Období: 2017 - 2019
The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of financial extreme events translates into multifractal properties of the time series. For this purpose, we utilize the cusp catastrophe theory and the log-periodic power-law model. Second, we study usefulness...
Odděl.: E Období: 2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution. Although the previous literature is helpful in uncovering the origins of dependence at one of these dimensions in manz important economic problems, there exists no methodology being able to...