Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: SI Období: 2015 - 2017
Odděl.: SI Období: 2014 - 2016
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně. Kanonický rozklad tenzoru je rozklad tenzoru na součet...
Odděl.: SI Období: 2014 - 2016
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (...
Odděl.: SI Období: 2012 - 2015
Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových jevů ve velkých stochastických systémech. Je řešena řada konkrétních problémů a hypotéz týkajících se například gradientních modelů a mikroskopického základu...
Odděl.: SI Období: 2010 - 2014
The project is aimed at investigating qualitative properties of stochastic infinite dimensional systems (in particular, stochastic partial differential equations) and at research in infinite dimensional stochastic control theory. More specifically, the following topics will be emphasized: 1. Investigation of stochastic nonlinear wave equations, especially the problem of regularity and...
Odděl.: SI Období: 2009 - 2011
The aim of the project is to develop several aspects of the theory of Gibbs states and phase transitions of lattice models. Gradient lattice models, where the challenge is to understand the case of non-convex potentials, will be studied by means of multiscale analysis and a refinement of cluster expansions. In particular, we will present a proof of the strict convexity of the free energy and...
Odděl.: SI Období: 2009 - 2013
The proposed project aims at development of existing methods of blind source separation and blind separation of convolutive mixtures that are important in biomedicine, acoustics and speech processing, and in wireless communications. It will extend previous results of the appplicants in this area. In particular, goals of the project include design of computationally effective methods of...
Odděl.: SI Období: 2009 - 2011
Recurrence is one of the key concepts in topological dynamics, ergodic and information theories. Especially, limit distributions of return times in dynamical systems and stationary processes have been intensively studied. This field covers fundamental mathematical theorems as well as important apllications, e.g. Lempel-Ziv algorithm for data compression, practically used in format pdf, gif or...
Odděl.: SI Období: 2008 - 2009
Investigation limit behaviour of zero range processes in random environment, invariant principles for stationary stochastic processes; formulating and structuring problem. Development of methods enabling advanced description of asymptotics of particle systems under investigation, derivation of results and applications; organizing workshop on limit theorems and particle systems in Prague.
Odděl.: SI Období: 2007 - 2009
New theoretically well founded general definitions of the amount of information contained in messages, signals and vision fields from stochastically specified sources. Specification of particular formulas and presentation of properties of the new information measures in a form suitable for engineering applications in research and development of information processing systems. Application of these...