Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: AS Období: 2011 - 2013
Projekt se zabývá návrhem algoritmů zaměřených na optimalizaci spotřeby pohonných hmot u osobního automobilu z hlediska ekonomického i ekologického. Pro řešení je použita Bayesovská teorie. Předpokládaným výsledkem je návrh optimálního řízení založeného na využití dat měřených na automobilu a externích pozorováních, přičemž řídícími veličinami jsou ``plyn'', ``brzda'' a ``...
Odděl.: AS Období: 2009
Odděl.: AS Období: 2004 - 2007
Hierarchical control of transportation nets The task aims at building a multi-level control of the traffic in large urban transportation nets. The basic unit we operate with is the traffic microregion. It is a logically delimited collection of crossroads and the communications joining the crossroads. We suppose, some of the crossroads are controlled by signal lights and the arms of the...
Odděl.: AS Období: 2003 - 2005
Edukalibre is a project aimed at the promotion of information and communications technology in education. Its main goal is to explore new ways of producing educational materials, based in the practices and procedures observed in the libre (free, open source) software development community. Some of the key aspects being explored are the stress on collaborative development, the interaction with...