Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Certificate of Reviewing

17.04.2016
Uznání pro Mgr. Zdeňka Berana, CSc. z oddělení Teorie řízení.
02.05.2018 - 13:37