Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Konkurs na místo vědeckého pracovníka v oddělení Rozpoznávání obrazu

18.09.2017
Vypisuji konkurs na místo vědeckého pracovníka v oddělení Rozpoznávání obrazu (ro.utia.cas.cz) Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. se zaměřením na matematické modelování vícerozměrných dat.

Uchazeči musí splňovat následující podmínky:
- PhD vzdělání v oboru matematické statistiky a pravděpodobnosti
- předpoklady pro vědeckou práci a ochota k týmové spolupráci.


Uchazeči se mohou do konkursu přihlásit písemně do 15. 10. 2017. Přihláška musí obsahovat odborný životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a seznam publikací.

V Praze dne 12. 9. 2017

Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová,CSc.
ředitelka ústavu
02.05.2018 - 13:38