Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Udělění titulu "doktor věd"

23.06.2018
Ing. Tomáš Suk, CSc. převzal 23.5.2018 diplom s titulem "doktor fyzikálně-matematických věd" (DSc.) z rukou předsedkyně AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
 

 

 

13.06.2018 - 12:58