Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

50. výročí založení ústavu

02.01.2009

Historie

Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) vznikl 1. ledna 1959 spojením dvou pracovišť tehdejší Československé akademie věd – Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku a oddělení teorie informace Ústavu radiotechniky a elektroniky. ÚTIA tedy v letošním roce slaví padesát let své existence, což je v rychle se vyvíjejícím světě vědy věk úctyhodný, zvláště když si uvědomíme množství společensko-historických změn a s nimi souvisejících reorganizací vědy a výzkumu u nás, které za tu dobu nastaly. V roce 1993 ústav přešel z ČSAV do nově konstituované Akademie věd České republiky. Poslední významnou legislativní změnou byl přechod ústavu na veřejnou výzkumnou instituci ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

V prvních letech po založení sídlil ústav v bývalém benediktýnském klášteře Emauzy v Praze Na Slovanech, v letech 1973-75 se pak postupně přestěhoval do nové budovy postavené v areálu ČSAV v Praze 8 – Ďáblicích. V této budově, která prošla v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, sídlí ÚTIA dodnes. V ředitelském křesle ÚTIA se postupně vystřídali Jaroslav Kožešník (1959–1985), Stanislav Kubík (1985–1990), Vladimír Kučera (1990– 1998), Milan Mareš (1998–2006) a Jan Flusser (od r. 2007).

Už od svého založení se ústav věnoval jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu napomezí kybernetiky, matematiky a robotiky. To vyžadovalo spolupráci odborníků z různých oblastí, a tento interdisciplinární charakter si ústav zachoval dodnes. Již před rokem 1990 dosáhl ÚTIA řady mezinárodně uznávaných výsledků, např. studie o kapacitě informačních kanálů s pamětí (1960), v algebraické teorii řízení (70. léta), v teorii samočinně se nastavujících regulátorů a v modelování rozsáhlých sítí pro distribuci plynu (80. léta).

Dnes jsou hlavními obory informatika a související partie matematiky, umělá inteligence, digitální zpracování signálů a obrazů, teorie systémů, teorie řízení a ekonometrie. Každoročně řeší pracovníci ústavu několik desítek grantů a projektů a publikují stovky vědeckých prací, z nichž drtivá většina je prezentována na mezinárodním fóru.

Krom vlastní vědecké činnosti se ústav výrazně angažuje ve výuce studentů (každoročně kolem 60 semestrálních kurzů na řadě universit v Česku i v zahraničí), výchově doktorandů (v současnosti školí ústav cca 70 doktorandů), v zavádění a využívaní internetu v Akademii a v popularizačních aktivitách. Dlouhou tradici má i vydávání mezinárodního časopisu Kybernetika, jehož první číslo vyšlo už v r. 1965.

 

Oslavy

Své padesáté narozeniny si ústav připomněl několika akcemi a popularizačními aktivitami. Hlavní událostí byl odborně-vzpomínkový seminář, který se uskutečnil

5. února 2009 v budově UTIA

 

 

Program semináře

14:00 Jan Flusser: Zahájení a úvodní slovo o historii ústavu Videozáznam, slajdy

14:20 Radim Jiroušek: Fáma o vymírání vědců (Role UTIA při výchově mladé generace) Videozáznam, slajdy

14:50 Milan Mareš: Jak cestují informace (O přínosu ústavu k rozvoji informačních věd) Videozáznam

15:20 Miroslav Kárný: O řízení (Přínos ústavu k rozvoji věd o řízení) Videozáznam

15:50 Jan Swart: Brownovy sítě a pavučiny (Populární prezentace současného výzkumu) Videozáznam, slajdy

16:10 Diskuze, vystoupení hostů Videozáznam

04.05.2018 - 10:22