Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Ústav aplikované matematiky
Odborné zájmy: 
modelování a algoritmy
Publikace ÚTIA: 
12.11.2020 - 11:14

Podrobnosti

Období: 2011 - 2014
Cílem tohoto projektu je vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití prototyp malé dopravní ústředny s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncepce řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu v zimě 2010.
Období: 2010 - 2011
Many engineering systems can be characterised as complex since they have a nonlinear behaviour incorporating a stochastic uncertainty. Urban traffic systems or traffic pollution propagation models are typical representatives of such complex systems. One of the most appropriate methods for modelling such systems is based on the application of Gaussian processes.