Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Seminář AS: Odhadování stavového modelu tepelné sítě s neznámými parametry

Datum a čas: 
30.05.2016 - 11:00
Místnost: 
Problém identifikace modelu tepelné sítě je možné formulovat jako úlohu odhadu stavového modelu s neznámými parametry. Na obecné úrovni je možné tuto úlohu řešit pomocí metody Variační Bayes nazývané "Variational Kalman Smoother". Pro tepelné sítě je však tato formulace příliš obecná a vede k fyzikálně neinterpretovatelným výsledkům. V přednášce bude představen zjednodušený stavový model a jeho odhad pomocí metody Variační Bayes. Výsledky metody budou ukázány na datech z tepelné sítě polovodičového modulu.
27.05.2016 - 08:45