Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminař: Modelově orientovaný přístup k řízení v mechatronických aplikacích

Date: 
2010-09-20 11:30
Room: 

Na semináři budou stručně shrnuty návrhové a výkonné kroky modelově orientovaného přístupu k řízení a to s návazností na úlohy řízení v mechatronických aplikacích. K vybraným krokům budou přiřazeny ukázky dílčích výsledků a položeny otázky k řešení. Jako zástupce modelového přístupu k řízení bude uvažován Prediktivní návrh řízení se souvislostí s LQ řízením.

2011-06-07 13:29