Skip to main content
top

Vyhlášení konkurzu na vedoucí vědeckých oddělení

Date of event

Ředitelka Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. vyhlašuje
výběrové řízení na místa vedoucích vědeckých oddělení pro funkční období od 1.1.2023 do 31.12.2027:

 • Adaptivních systémů
 • Rozpoznávání obrazů
 • Zpracování signálů
 • Teorie řízení
 • Ekonometrie
 • Matematické teorie rozhodování
 • Zpracování obrazové informace
 • Stochastické informatiky

 Požadavky:

 1. Pracovní poměr v ÚTIA v rozsahu minimálně 0,5, zařazení alespoň ve stupni „vědecký pracovník“ (ke dni vyhlášení řízení).
 2. Vlastní vědecká činnost kompatibilní s některým z hlavních směrů příslušného oddělení.
 3. Alespoň základní zkušenosti s řízením vědeckého týmu (grantu, projektů, oddělení apod.).

 

Vedoucím náleží funkční příplatek 5.000,- Kč.

Podepsanou přihlášku doručte na sekretariát ředitele nejpozději do

21. 10. 2022 do 15 hod.

K přihlášce není nutné přikládat žádné materiály. Potřebné údaje o uchazeči a jeho vědecké činnosti získá komise z informačních zdrojů ÚTIA. Uchazeč může připojit další doplňující materiály, pokud to považuje za nutné či vhodné.

 

V Praze dne 8. 9. 2022                     

doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

ředitelka ústavu

                                                                 

Submitted by zajicek on