Institute of Information Theory and Automation

You are here

Páteční brainstorming

2024-02-16

Inspirativní prostředí pro pravidelná setkání mladé vědecké generace, kde můžete sdílet své nápady a myšlenky. 

Místnost č. 474 od 14.30 hod.

2024-02-15 12:53