Institute of Information Theory and Automation

You are here

Postup prací na grantu MV-VG20102013018: Application of advanced statistical assimilation techniques of model predictions with observations from terrain in the form of modern software tool for emergency management support

Date: 
2013-09-02 11:00
Room: 
Grant končící v tomto roce bude završen plněním závěrečných bodů harmonogramu směřujících k akreditaci vyvinutého systému ASIM-HARP pro jeho povolení k užití pro analýzy v oblasti jaderné bezpečnosti. Z metodického hlediska je významná aplikace asimilačních technik při testech způsobilosti radiační monitorovací sítě detekovat radioaktivní znečistění na terénu. Jádro pokročilých metodik spočívá v sekvenčním adaptivním Monte Carlo modelování realizované v agregaci s environmentálním pravděpodobnostním modelem HARP. Byly uzavřeny smlouvy se dvěma uživateli (institucemi) o využití výsledků projektu. Využití u dalších uživatelů je v jednání a je podmíněno provedením akreditace produktu.
2013-08-29 16:18