Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Jak řídit rovnoměrně?

Date: 
2012-12-03 10:30
Room: 
Na semináři budou představeny základní myšlenky týkající se plně pravděpodobnostního návrhu řízení pro model s rovnoměrně rozloženým šumem.
2012-11-29 07:58