Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Optimalizace ekologie jízdy na základě průběžně měřených dat

Date: 
2013-12-02 11:00
Room: 
Na semináři budou shrnuty předchozí výsledky za dobu letos končícího grantu a bude popsán jeho současný stav.
2013-11-28 09:20